søndag 13. januar 2013

Hvordan det hele begynte?
Våknet nå for ikke så lenge siden og da kom jeg i tanke for noen bøker jeg leste i min tidlige ungdom da jeg bodde enda oppe på Kjellstadbakken på Stathelle i Telemark. Det måtte jo ha vært engang før vi gikk inn året 1969 og jeg reiste nordover til Finnmark. Husker ikke hvordan jeg nå kom over de bøkene, men tror det var en bokserie jeg hadde bestilt, en form for bokklubb eller noe i den duren. Det var noen små bøker, med ikke helt ukjente forfattere. Tre av disse bøkene omhandlet en familie som en kunne følge i generasjoner et sted nede i Europa, akkurat hvor kommer jeg ikke på i dag. Det som jeg ble utrolig fasinert av var dette at en fikk innsikt i denne familiens hverdag og liv, gjennom, tror det var tre generasjoner.

Om det var da, eller kan hende en kombinasjon av min mor og mormors fortellinger om livet før min tid, som gjorde at jeg etter hvert fikk en umettelig interesse for den type innsikt. Det å bli nysgjerrig på fortiden, forfedrenes historie, det å spørre seg hvem var han eller hun, hvor kom vedkommende i fra, hvordan levde de, hva gjorde de og så videre? Den umettelige nysgjerrigheten på det området. Var det også turene opp på loftet hjemme i Ytre Nordmannseth, studere hva som fantes i gamle esker, eller på loftet hos mormor i Rustefjelbma, ikke minst bla utallige ganger i gamle fotoalbum, hvor hvert bilde fortale en historie.

Det var kan hende summen av alle de, for meg spennende opplevelsene som inspirerte meg til å  drive med slektsgransking , som bidro til at hver gang jeg leser en bok, med historisk tilsnitt, og ser et navn på en person, så spør jeg meg, hvem er du, hvem var du og  så videre. Hvor kom du i fra, hvordan var din barndom, dine foreldre, hvordan bodde dere og så videre, og så videre. Utallige spørsmål dukker opp i hodet mitt og som jeg vil ha kunnskap om. Nå er det jo slik at det er det færreste gangene at jeg begynner å undersøke dette, men det hender, slik som i går.  Var det vel.

Da jeg festet meg i et navn på en av de personene som dukket opp i boka om Arbeiderpartiet i Finnmark som jeg kjøpte før jul på matbutikken i Indre Billefjord. Nå er jo den boka full av navn, navn på personer som fikk betydning for arbeiderparitet fra den så dagens lys i dette fylket. Noen navn i løpet av de åtti-nitti sidene går igjen og igjen, navn jeg ikke før kjente noe særlig til. Navn på personer som var født lenge før vi hadde passert et nytt århundre, men som utover de årene fikk stor betydning for partiet lokalt eller sentralt.

For hvert navn dukket dette spørsmålet opp, hvem er du, eller hvem var du? Utover det jeg kunne lese der og da, og i påfølgende sider av boka. Da var det som om denne romantriologien dukket opp igjen, og jeg kunne føle spenningen ved tanken for å dra på oppdagelse reise i deres liv og levne. Bare jeg ser et navn på den måten er det noe i meg som våkner, som vekker nysgjerrigheten og får et sterkt ønske om å vite noe mer. Som regel da om personer som engang levde, slik som i denne boka med et innhold om et parti og da i forhold til partiets opprinnelse og historie.  Nå er det jo slik at jeg har lest utallige slike bøker, fordi de fasinerer meg, som et glimt av en forgangen virkelighet.

Nå er vi jo inne i en tid hvor tilgangen til slik informasjon, om våre forfedre er veldig tilgjengelige, gjennom folketellinger og kirkebøker med mer. Det ligger der, helt åpenlyst for den som ønsker det. Før måtte en dra på bibliotekene, som for de fleste var det nærmeste stedet for å finne kildemateriale. Mange ganger ved hjelp av mikrofilm. Jeg har jo brukt noen timer på biblioteker for å bla igjennom slike filmruller. Gjøre notater med mer, men også når det kom, kjøpt eller lånt bøker med folketellinger og avskrift av gamle kirkebøker.

Nå kan en jo spørre seg hva kan så slike opplysninger si en, fortelle en, vel i utgangspunktet ikke så mye, men litt, en får en sammenheng, bindeleddet mellom foreldre og barn, en kan se konturene av når en familie ble etablert, når barna ble født og også foreldrenes foreldre og etterslekten. Bostedet, fødestedet og yrket kan gi en konturene av en historie og så er det jo dette med fantasien, dette at en kan få forestillinger om hvordan det var, kan hende en har kunnskaper om stedet, om forholdene den gang, eller en kan tilegne dem.

Slik som denne karen, denne mannen som etter hvert ble fiskeriinspektør og en betydningsfull og sentral person i dette fylket, Ragnvald Skotnes, som dukket opp i denne boka om arbeiderpartiet i Finnmark. Et navn som ble nevnt mer enn engang. Nå var det jo ikke av ren tilfeldighet at jeg festet meg ved hans navn, fordi jeg så tidlig som i 1969 ble kjent med en med det etternavnet i Vardø, da jeg jobbet der, det året. Ja, senere traff jeg han ved flere anledninger da han ble far til bl.a. barna til min første kones søster som ble boende i Vardø. Jeg hadde jo en del kontakt med han da han jobbet som journalist for Finnmarken. Så navnet Skotnes vekket minner. Nå vet jeg jo enda ikke om denne Skotnes som ble fiskeriinspektør i Finnmark kan være i slekt med den Skotnes jeg kjente i sin tid.

Det kan hende, så langt har jeg ikke funnet ut av det  og det kan vel by på problemer å finne ut av akkurat det. Det som jo er litt spesielt, men ikke uvanlig, så var det for denne Ragnvald Skotnes ikke slik at det var et vanlig brukt navn i hans farsslekt, så langt jeg kan se, men et gårdsnavn som han gjorde til et slektsnavn for sin egen etterslekt. En gård langt lengre sør i landet, i Nordland som han kom fra og tråkket sine barnesko før han traff sin kone som skulle være den som delte livet med han livet ut, så langt en kan lese ut av gravstøtte på kirkegården i Vardø.  Der de begge to er gravlagt. I følge gravminner på Dis sine sider på Internett. En søkbar database hvor en kan finne når folk døde og ble gravlagt. Noe som medlemmer av Dis har bygget opp til glede for alle oss som er nysgjerrig på slekter.

 Vel så langt  har jeg i løpet av par døgn funnet ut når han giftet seg, hvor og med hvem og de tre første barna deres som ble født i Vardø og at de bodde på et kvist værelse i Vardø som de betalte 8 kroner i leie for, i året 1910. Faktisk så ble jo min morfar første gang gift i Vardø med også en jente som var født i Sør-Varanger men da så tidlig som i  1900, slik som også var tilfelle for denne Ragnvald Skotnes, han fant sin kone, med finsk etternavn i Sør-Varanger i 1908.

Tilfeldig var det jo også at jeg kom over at Ragnvald hadde besøkt Russenes, her i Porsanger hvor jeg nå bor i august 1937. Jeg fant et dokument på internett hvor hans skulle være nevnt. Som jeg lastet ned og ved et søk fant jeg ut at hans navn var nevnt flere steder. En hovedoppgave som var skrevet i 1993 av en ved navn Bjørn-Petter Finstad. Sto det om Rangnvalds besøk i Russenes før krigen. Etter en rekke søk så fant jeg mer og mer om denne Ragnvald… hans foreldre og hans kones foreldre…

Men hvem er så denne Bjørn-Petter Finstad som skrev denne hovedoppgaven ved navn:  FISKERINÆRINGEN I FINNMARK UNDER OKKUPASJONEN” ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar