lørdag 12. januar 2013

Gleden ved å skrive, en ny verden åpnet seg med Internett!

-->
 Tegning jeg laget til et leserinnlegg i Finnmark Dagblad engang i 1979 tror jeg det var, et innlegg jeg skrev i samarbeide med tre andre. Tegningen forestiller tidligere ordfører i Porsanger kommune, Hans Andreas Karlsen (født 01.06.1933 i Kjøllefjord, Lebesby). Som var ordfører i Porsanger kommune fra 1976 -1983.

Jeg tror nok det er slik at det er ulike måter å bruke facebook på. For min egen del er det jo bare en videreføring av deltakelsen min på Internett, som jeg i veldig stor grad har brukt som en videreføring av min deltakelse i samfunnsdebatten på ulike plan. Interessen for å bruke media eller media lignende kanaler vil jeg tror går veldig langt tilbake. Den første publikasjonen jeg laget, i samarbeide med min bror, var vel patruljeavisa vi laget da vi var med speideren på Stathelle fra omkring høsten 1965 eller var det først i 1966 vi ble med der.

Mitt første leserinnlegg hadde jeg i VG i 1972. Tror det var første skrevne innlegg, skrevet da jeg satt i ”kakebu” på Haakonsvern utenfor Bergen, etter at jeg hadde vært på en reise inn  mot svenskegrensen fra Stjørdal og innover bygdene der. Det ble 10 dagers opphold i kakebu, et opphold jeg brukte godt til å lese bl.a. filosofi og Holberg verker, og tegnet en kjempe tusjtegning som jeg solgte til en offiser i marinen. Jeg tjente både penger og var veldig kreativ de ti dagene. Hadde bokhylla full av bøker, tegnesaker med mer.

Så dette med å skrive har vært noe jeg har hatt stor interesse for i store deler av mitt liv. Interessen for å skrive er nok like stor som det å tegne og illustrere og i mange tilfeller har jeg jo kombinert de to uttrykksmåtene. Så Internett åpnet jo en helt ny verden og mulighet for å kunne bruke skriftspråket. Det gikk jo ikke lenge før jeg utviklet mine egne hjemmesider og jeg deltok på flere plan i debattsamfunnet på Internett. Rent språklig så begrenset det seg jo til å uttrykke seg på norsk. Til det er min skriftlige framstilling på engelsk så å si helt fraværende. I dag har en jo en mulighet til å kunne gjøre det mulig via google oversetter tilbud, som jo kan fungere i nøden både på  engelsk og andre språk.

I kortere perioder av mitt liv har jeg jo forsøkt meg som freelance journalist eller skrevet for aviser og andre publikasjoner. Nå har jeg jo ingen om noen utdannelse i faget, men har i perioder fungert som redaktør og journalist for mindre organisasjons blader/ medlemsblader for lokale organisasjoner.

Jeg har jo aldri vært sterk i grammatikk og når det gjelder skolegang i norsk er det vel begrenset til 7 årig barneskole, og et kort opphold på voksenopplæring i 9 årig skole i norsk, som jeg gikk på  i Skien engang på 70-tallet fordi jeg ikke har gått niårig skole, men ett år på framhaldsskole på Stathelle i Telemark.

Så min språklige kompetanse bygger nok på iherdig og masse brevskriving i tidligere tider og skriving generelt. Ofte som daglig foreteelse i mindre eller større grad. I dag skriver jeg jo stort sett daglig.

Nå var det jo en del debatt samfunn på Internett på nittitallet som jeg deltok på, bl.a. en nettside som ble drevet av Dagbladet var det vel som jeg deltok i noen år på Fundamental.net som ble startet, hva jeg ser oktober 2000. Et debatt samfunn hvor en kunne debattere det flerkulturelle samfunnet hvor Shabana Rehman var redaktør i en lengre periode. Ellers var det jo mindre forumer, jeg deltok også i lengre tid på ulike litterære nettsteder for de som drev på å skrev dikt, noveller, prosa, og presenterte glimt av romaner  og lignende. Steder hvor du fikk reaksjoner fra andre, også noen steder fra etablerte forfattere.

Jeg vil jo si at med Internett har det vel ikke vært større mulighet til å uttrykke seg skriftlig, uavhengig av redaksjonelle kriterier og krav, hvor en normalt sett måtte igjennom en redaksjonell vurdering før ting en skrev kom på trykk. Ikke minst så har jo Internett gjort det mulig å publisere ting, der og da, i løpet av sekunder etter at ting er skrevet eller produsert. Ikke bare ved bruk av skriftlig fremstilling men også ved bruk av bilder, video og lydopptak og kombinasjon av dette.

Husker ikke akkurat når jeg første gang brukte Internett, men det var antageligvis i 1995 engang, tar jeg ikke helt feil eller var det først i 1996… mener det var tidligere som så. Mulig jeg har noe papirer på det som kan gi et svar. Det var nå da i beskjeden grad i begynnelsen før en ble mer kjent med mulighetene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar