fredag 18. januar 2013

Drepte 77 dyr og nå håper vi at 8 av gisslene har overlevd...


I mange tilfeller er det så dramatisk for dyr at avlivning er den eneste utveien for at dyrene ikke skal lide overlast. I det tilfellet fra Finnmark i november 2012 er det vel tvilsomt om en trengte å gå så drastisk til verks når det gjaldt et stort antall av dyrene. Det kunne med god human innsats fra Mattilsynet og myndighetene vært løst på en helt annen måte til alle dyrenes beste vil jeg tro.

Er det snakk om en ukultur fra Norske myndigheter når det gjelder husdyr at det å drepe er eneste løsningen mens en gjør alt for mennsker for at de ikke skal lide overlast, bortsett fra mange eldre ved sykehjem og ellers som går ofte en uviss framtid i møte, og blir funnet døde eller dør av mangel på pleie og omsorg.Nå er det kan hende lettere å ta livet av dyr enn mennesker, mye tyder på det. Hva også gjelder kjæledyr slik som ble gjort av veterinærer fra Mattilsynet i Finnmark da de valgte å gå til aksjon på en gård i Gamvik kommune i Finnmark. Hvor de tok livet av 77 dyr.  Nå har en undersøkt 20 hunder, 4 katter, 3 kaniner, 3 rotter, et marsvin, en degus, 2 papegøyer og 2 undulater og en fink. Veterinærinstituttet har analysert 37 kadaver av disse dyrene som ble tatt livet av Mattilsynet i november i fjor.

Dette kan vi lese i et oppslag på NRK 1 Troms og Finnmarks sine sider på Internett. Disse innsendte dyrene avdekket ikke mislighold, skriver NRK. Det er gjort mindre anmerkinger når det gjelder pelsstell hos noen hunder og en kanin, og anmerkninger hva gjelder tennene hos noen hunder.

Veterinærinstituttet skriver bl.a. dette i sin rapport:

"Dyrene har fått nok mat. Parasittbelastningen har vært på et nivå som er vanlig i mange dyrehol, og hvor det ikke er forventet at dyrene viser kliniske symptomer. Det er gjort anmerkninger til pelsstell, klør og tenner på noen få dyr, men ingen av disse anmerkningene anses som vesentlig eker alvorlige. Det er avdekket enkelte andre funn ved obduksjonene, men også disse vurderes å ha vært uten betydning fra dyrenes allmenntilstand".

Nå har de undersøkt 37 av de 77 dyrene, og det sies ikke mye om de øvrige dyrene på gården. Det som ble kjent var at en hest som var på gården var det en annen eier til og skulle ikke vært avlivet.

Mye tyder på at de har gjort altfor dårlige undersøkelser i forkant, hva gjelder de enkelte dyrene, når så mange som 37 av dyrene ikke kan sies å ha vært i en alvorlig og livs kritisk situasjon, som en kan si er tilfelle i mange andre tilfeller. Hvor situasjonen for dyrene kan være så alvorlig at avlivning er nødvendig for å hindre at dyrene lider mer enn nødvendig.

Det kan umulig ha vært slik i dette tilfellet når nærmere førti av de drepte dyrene finner en ut det en har funnet ut. Hva så med de førti øvrige dyrene som ikke var med i denne undersøkelsen av Veterinærinstituttet, kan de ha blitt drept uten at det var helt nødvendig? 

Skulle ikke livet til dyrene gå foran i en slik situasjon og de skulle på et generelt grunnlag blitt tatt hånd om, på en forsvarlig måte av myndighetene, gitt dem medisinsk behandling og så gitt hver enkelt et nytt hjem. Under trygge omgivelser hvor de fikk den omsorg de trengte? Ville det ikke være en langt mer human løsning, men en valgte å ta livet av dem.

Det ble vel nevnt allerede da saken ble omtalt i media når dette skjedde, men at en gav uttrykk for at en slik løsning var der og da ikke mulig. Det virker merkelig med tanke på hvilket apparat en har i gang satt i forhold til hva som skjer for øyeblikket om situasjonen til de norske gislene i Algerie. Da er det ikke snakk om mangel på ressurser og en gjør alt som er mulig fra norske myndigheter i situasjonen.  

Derimot når det gjelder dyr som i dette tilfellet har en valgt en helt annen løsning, som gjorde at en med makt drepte i løpet av kort tid 77 dyr.  Jeg forstår det ikke og klarer ikke å forstå en slik handling kan forsvares med den bakgrunn som en kan forstå at saken hadde. Den kunne vært løst på en langt bedre måte, og da med hensyn til dyrene.

Kilde: 37 er undersøkt av Veterinærinstituttet, skriver NRK

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar