onsdag 16. januar 2013

Der og nå! Denne hendelsen tidligere i dag hørte jeg på nyhetene på  radio og etter kort tid fant jeg bilde på en nyhetssted på Internett og så dette bildet via twitter. Etter hvert dukket det opp flere bilder og  vidoer på også sidene til VG, Dagbladet, NRK og så videre... vi kan sitte flerhundre kilometer fra hendelsene men likevel få dem utrolig nært innpå oss, sammenlignet med hvordan det var i min barndom...

Jeg gjorde noen tanker om dette med å bo så langt unna begivenhetenes sentrum, med andre ord det å bo på et lite sted, i kan hende en liten bygd og mange mil unna større steder.  Det var jo i slike omgivelser jeg vokste opp under fra mitt første leveår og fram til jeg var ungdom. Det nærmeste jeg var på de årene hva gjaldt steder med bypreg må jeg nok si, den gang var byen Tromsø.  Første gang jeg var i Tromsø var så tidlig som i midten av august i 1956, i en alder av  4 år og åtte måneder.  Nå husker jeg ikke noe av den turen, men det står nedtegnet i min mors gamle dagbok. Neste gang var sommeren 1963.

Nå kan en jo si at slik som den gang på femti og også tidlig på sekstitallet som levde en hvert fall i en verden til begivenhetene der ute i verden, ofte stor grad av innsikt og forståelse. Det var nok ikke så mye en fikk med seg. Det meste av nyheter ble jo formidlet via trykte presse som aviser, ukeblader og lignende og da via radiosendinger. Den gang var det ikke noe her på berget som het tv, så det en fikk av inntrykk var via bilder, med de begrensinger det gav.  Det var nå heller ikke slik at vi barn var så veldig opptatt av de store overskriftene.

Noe fikk vi med oss og som kunne sette i gang fantasien, og det kunne vel hende at det i seg selv ble dramatisk nok.  Jeg gjorde meg noen tanker rundt den situasjonen, den gang da, og i forhold til dagens hverdag. Den største forskjellen er nok at vi i langt større grad får disse inntrykk, verden over, mye nærmere og på en langt mer levende gjort måte enn den gang for femti år siden eller mer.  Selv barn vil kunne sitte å se reportasjer fra dramatiske hendelser via tv-ens nyhetssendinger,  levende bilder som forsterker det hele og gir et virkelighets bilde som langt fra kan bortforklares. Ja, en annen dimisjon som vel for barn ikke er så lett å forholde seg til, er dette med avstand. Hvor skjer dette, kan bli nærmere enn slik vi voksne oppfatter det. På den måten kan det hele få en lagt mer dramatisk dimisjon for dem.

Trusselen kommer så  mye nærmere en. Selv for oss voksne kan det opplevelses vanskelig nok og vi lar oss følelsesmessig bli sterkt berørt.

Denne nye virkeligheten vi lever i, hvor inntrykk fra fjerne områder kan påvirke vår hverdag på en måte som i værte fall kan sette oss ut av spill. Gjennom at vår psyke blir så sterkt berørt at det gjør noe med vår hverdag. Det kan jo også være problemer med å dempe angsten hos barna, og ikke minst beskytte dem mot slike inntrykk. Selv om vi lever i små lokalsamfunn, fjernt fra de store byer og kan hende også mer eller mindre isolert mer enn andre. I perioder eller på grunn av kommunikasjoner, slik som stengte veier, dårlige forbindelser med mer vær avhengige forhold.

Et eksempel var jo gårdagens store trafikale ulykke i Sverige og i dag ulykken i London,  allerede før det var publisert i Norske aviser på Internett så ved noen enkle søk satt jeg å kunne studere bilder fra ulykken ved å gå nærmere hendelsen. Slik som til Svenske aviser og til engelske publikasjoner. Ja, også ved hjelp av linker på Twitter kunne en se bilder som var lagt ut av folk som bodde i nærheten når det gjaldt hendelsen i London i dag.

Det gikk ikke mange minuttene før en sto midt opp i det, med bilder og videoer som visste dramatikken der og da, i øyeblikket.  Vi har jo bare for noen år tilbake kunne følge krigshandlinger på andre siden av vår jordklode, fra time til time. Store katastrofer har vi kunne følge med under direktesendinger hjemme via vår egen stue enten via tv skjermen eller via Internett.

Samtidig så er en like fjern fra det hele, rent fysisk som på femti og seksti tallet. Egentlig ikke på noen måte berørt av det hele, for ens egen del.  Det blir på mange måter så kontrastfylt og så uvirkelig samtidig som det er jo langt mer virkelig enn vi vil tro.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar