søndag 13. januar 2013

Fiskeriinspektør Ragnvald Skotnes, VardøEr det noen på Russenes som husker da Ragnvald Skotnes besøkte (august 1937) Russenes i Porsanger da han bl.a. hilste på fiskere fra fiskerlaget "Samhold" og folk fra arbeiderlaget. De lokale organisasjonsfolkene ønsket å drøfte mulighetene for å få støtte til bygging av en rorbod på Nordre Langøy utenfor Olderfjord. I et brev til Fiskeridirektører forteller Skotnes om bakgrunnen:

"Det hender ikke så skjelden at fiskerne som bor i det indre av Porsanger var ute på fiskefeldtet når vinden selv av mindre styrke falt ut fjorden, måtte ta ophold på en av de mange holmer og øyer ute i fjorden inntil vinden løiet av, og det kunde til tider ta lang tid."

... videre kan en lese følgende:
"De fleste fiskefartøyene i Porsanger, daværende Kistrand
herred, var mindre båter uten motor. Når det blåste opp fikk
fiskerne problemer med å komme seg hjem, og de måtte derfor
søke ly på øyene. På en av dem var det satt opp noen gammer,
men de var små og kalde. Fiskerne ba derfor om offentlig
støtte til å få oppført en rorbod med plass til 25 fiskere på
Nordre Langøy.

Fiskeriinspektørens beskrivelse av forholdene i fjorden er rystende lesning: "Befolkningen i Porsanger er meget fattig, bor tildels i dårlige hus, og ikke så skjelden under samme tak som kreaturene."2 Men han legger også til at fiskefeltet på fjorden var godt, selv om fiskerne av og til hadde vanskeligheter med å få solgt torske- og seifangstene.

I hovedtrekk kan vi si at fiskeribefolkningen i Finnmark bodde enten i fjordstrøk eller i kyststrøk i mellomkrigstiden. Kistrand var en typisk fjordkommune der størstedelen av befolkningen var samer eller kvener, og fiske ble drevet i kombinasjon med jordbruk.3 Fiskerne solgte fangstene til oppkjøpsbåter, eller hengte fisken selv og solgte ferdig tørrfisk til lokale kjøpmenn."

Kilde: FISKERINÆRINGEN I FINNMARK UNDER OKKUPASJONEN
av Bjørn-Petter Finstad. Hovedoppgave i historie våren 1993
Institutt for samfunnsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Side 17.

Ragvald hvor kom han fra og hvor bosatte han seg?


Ragnvald Skotnes fulle navn var Ragnvald Kr. Lund Skotnes født 26. januar 1887 og død 23. desember 1962 i Vardø, han var gift med Susanne Valborg f. Kostamo, 26. juni 1885 og død 18. november 1964. Susanne Valborg var datter til Petter Kostamo og Else Valborg Hansdatter ( 01.05.1854, Finland), han fra Kemijärvi i Finland, Susanne hadde hvert fall en bror ved navn Wilhelm Alrik (24.03.1890, Fosland) . De bodde i år 1900 i Fosland i Neiden.
Rangnvald gifter seg den 29. desember 1908 i Sør-Varanger med Susanne Valborg, hans foreldre var fisker Edvard Olai Mathiassen (1854) og Trine Nikoline Thomasdtr. (1851) og Ragvald er født i Skotnes i Lofoten konfirmert 8. juni 1902. Da han var komfirmert sto han oppført med etternavnet Edvardsen, han var dødt 28. august 1887. Skotnes tok han antageligvis senere etter fødestedet Skotnæs.

I folketellingen for 1900 står foreldrene oppført bosatt på gården Skotnes i Buksnes, Nordland, faren som fiskser - betalende husm. med jor, født i Flakstad i Nordland, hun i Buksnes, i tillegg til Ragnvald står også oppført Nikolai (1882) og datteren Rakel (1884), Nikolai som fisker, Ragnvald som gjærtergut og Rakel med huslige syslser, i tillegg har de Einar Johansen (født 1895 i Vaagen i Nordland) oppført som pleiesøn.

Kilde: Gravstøttene til Ragnvald og kona i Vardø

Kirkebok for bygsognet i Vardø 1900 -1914, s 120:

Den 5. mars 1909 blir Torleif født , foreldre er Ragnvald Kristian Skotnæs og Susanna Valgborg f. Kostamo, han blir hjemmedøpt den 5. april 1909 og dåpen stadfestes 26.  desember 1909.

I folketellingen 1910 så finner vi dem boende i Forhus på kvisten til en husleie på kr. 8, 00 pr. Maaned.

På side 149 nr 42, Mannkjønn finner vi  at 10. mars 1911 blir Ragnar Lund Skotnes født og dåpen blir stadfestet den 1. Jan 1913.


Ragnvald og Susanna Valborg bosetter seg i Vardø og vi finner dem igjen i kirkebok for Bysognet i Vardø 1907 – 1921 på side 59. Da deres datter blir dødt som er født den 26. Juni 1912 og får navnet Haldis Ingebjørg. Ragnvald Kristian Lund har tatt til seg gårdsnavnet som etternavn og heter Skotnes. I følge kirkeboka er dette deres 3. barn. Som er hjemmedøpt 2. august  1912 og stadfestet dåp 1.  januar 1913.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar