lørdag 16. februar 2013

Patriotisme eller ?

Gullfest for hvem? En kritisk vinkling når det gjelder det nasjonale hysteriet når enkelt individer i realiteten er det som presterer og ikke en hel nasjon i fellesskap?
Patriotisme kommer fra latin, leser jeg og av patria som er en følelse av kjærlighet, tilknytning og forpliktelse til ens eget fedreland. Den kan være både kulturelt, etnisk eller politisk betinget.

Jeg sitter med en følelse, spesielt i sammenheng med det som nå skjer i forhold til en del idrettsmessige arrangementer som fyller spesielt TV sendingene, i dag var det VM i ulike grener, så langt jeg kan se ut fra programoversikten. Slik som slalåm, skøyter og skiskyting og så her det hvis V-cup langrenn klassisk stil for menn og kvinner.

Da er det mange som følger dette med spenning med håp i blikket om at de Norske deltakerne skal gjøre det bra, ja, helst sikre seg en medalje eller to. Nå er det jo slik at det ikke er bare innenfor idrett at en kan få en følelse av at det er en form for patriotisme ute å går.  Det er jo også slik at det kan observeres i lokale sammenhenger. Da snakker en om lokalpatriotisme, i følge Nynorskordboka. I Bokmålsordboka definerer en patriotisme som fedrelandskjærlighet, nasjonalisme eller sterk støtte.

Et oppslag i Vårt Land står det å lese at NRK får kritikk for patriotisme i samband med NRKs OL–dekning. Idrettssosiolog Gerd von der Lippe mente at NRKs dekning i flere tilfeller inneholdt en noe misforstått patriotisme i et oppslag av Bjørngulv K. Bjåen publisert 11. mars 2010.

Det er vel slik at akkurat dette med idrett at denne patriotismen virkelig slår ut og kan registreres hos de som følger med og uttrykker sin begeistring på den ene siden men også får rene sorgreaksjoner når deres favoritter mislykkes.

Det jeg ofte undrer meg over hvorfor det er en slik, forholder seg slik. Jeg kan jo innrømme at jeg har ikke det forholdet til slike eller andre prestasjoner. Selvfølgelig er det jo hyggelig at vedkommende gjør det bra, men det er jo noe som gjelder denne, personlig. Rent personlig , som individ så er det jo ikke noe som skulle tilsi at det er noe som gjør meg til et bedre menneske. Noen ganger så virker det på meg som det er derfor så mange reagerer slik. Slike resultater og hendelser gjør at de personlig vokser og føler seg som et bedre menneske.

Det er jo – slik jeg forstår det – ikke helt forståelig. At andres prestasjoner skulle gjøre meg til et bedre menneske. Kan hende indirekte ved at det kan inspirere meg til å endre eller bedre mine prestasjoner på en eller annen måte. Sånn sett kan det til en viss grad ha en innvirkning.

Det at et enkelt individ skal ha en slik påvirkningskraft, eller at denne skal kunne bidra til at de i overkant av fem millioner norske statsborgere skulle kunne heve seg som følge av denne enkeltpersonens prestasjoner, er jo en urealistisk tanke. Greit at vedkommende greide det, men det hjelper jo så lite når de resterende av befolkningen ikke gjorde det. Alle de som sitter hjemme i sine stuer eller hvor de nå befinner seg, på ingen måte kan viste til lignende prestasjoner.

Da kan en ikke si at vedkommende har en slik, enormt innflytelse på oss, som nasjon. Det virker som mange, veldig mange innbiller seg det og lever i en slik illusjon. Derimot hadde alle, de fem millioner av innbyggere eller da, mer realistisk de i aktuelle aldersgruppe, samlet gjøre slike prestasjoner så hadde det vært en betydelig prestasjon nasjonalt sett.

Men at den ene eller det ene lille laget, slik som et fotballag skulle løfte opp en hel nasjon på et høyere nivå, som et bedre land og så videre. Det er jo utopi og lite realistisk.

Så derfor tar jeg slike patriotiske med en klype salt, fordi det kan umulig åpne for at nasjonen som sådan blir noe bedre fordi et enkelt menneske skulle greie å vinne eller prestere noe som det store flertall  i landet ikke ville greie.

En kan godt, og med god grunn glede seg over vedkommendes prestasjoner og hylle vedkommende men da som enkelt individ og ikke som et resultat av nasjonal innsats.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar