onsdag 14. august 2013

Kun "Valerius Hildonen-Nilsen"

Når en i løpet av en god del år, ja, vi må vel tilbake til slutten av åttitallet og kan hende lengre. Det husker jeg rett og slett ikke, men det var et ønske som vokste seg større og større om en utvidelse av mine navn, mine navn som mine foreldre gav meg. Kristian etter min far, og Karl som var for å skape et skille mellom Kristian senior og Kristian junior. Så da ble det Karl Kristian. To navn jeg har likt veldig godt.

Så ble jeg kjent med at min far ikke bare het Kristian men også Valerius da hva jeg har registert skrevet med dobbelt W og ikke enkel V, som er vel det mest vanlige, når det gjelder dette navnet Valerius.

 Onsdag 14. august 2013, kl. 20:50.

Nå har jeg jo undret meg over hvordan det var at dette navnet Valerius dukket opp i min fars slekt, uten at jeg har funnet noe rimelig svar. En fetter av min far, Frans som jobbet som drosjesjåfør i Olderfjord, het også Valerius, Frans Valerius het han. Kan hende det var derfor min far også fikk navnet Valerius? Så langt meg bekjent så er det ikke et navn som er veldig mye brukt her i landet. Så sånn sett er det veldig spesielt. Opprinnelsen til navnet skal være fra gamle Rom, og var et kongelig slektsnavn, men også som fornavn. Hva jeg vet eller har funnet ut så betyr navnet: "Den ved god helse". Det lyder høres jo godt ut, og vel, jeg har nå stort sett hatt en god helse.

Nå ble det nå slik at jeg en dag sendte inn en søknad om å få bruke navnet Valerius og fikk det innvilget. Kan ikke huske når det var, at det skjedde. Men enten far det noe før jeg flyttet fra Karasjosk i 1994 eller kort tid etterpå, mest sannsynlig noe før.

Så da het jeg etter den endringen Karl Kristian Valerius Nilsen. Da jeg giftet meg i 2005 så føyde jeg til min mors pikenavn Hildonen, men  beholdt Nilsen og jeg skriver mitt etternavn med bindestrek, det tilsier at en skal burke begge navnene Hildonen-Nilsen.

Nå skjedde jo det at jeg begynte å bruke Valerius i min signatur på tegninger., det startet vel da jeg begynte å tegne for avisa Drammens Tidende Buskerud Blad som avisa het den gang. Da var det avisa som foreslo at jeg kunne redusere navnet mitt, min signatur til bare Valerius og byline linja ble betraktelig kortere. Så da ble det Valerius, og etter en tid ble det et navn jeg brukte i stor grad til daglig. Spesielt festet det seg vel rundt årtusenskiftet, og var også et navn jeg brukte på mine mange hjemmesider på den tiden. Men også ble det brukt mer og mer i sosiale medier på Internett.

Så det ble til at nye mennesker jeg møtte visste ikke om annet navn på meg enn Valerius. Jeg likte navnet og mange gjorde det samme. Nå er det fortsatt ikke mange som bærer det navnet, noen som etternavn og enda færre som fornavn.

Nå var jeg i lengre tid, over flere år at som en følge av at det i mange tilfeller begrenset seg i bruk av hele navnet så ble ofte Valerius kuttet ut eller bare angitt med en V.  Dette likte jeg ikke siden jeg hadde brukt kun Valerius og markedsførte meg i stor grad med Valerius som navn og person.

Så her på mandag ettermiddag (12. august 2013) sendte jeg via Internett en søknad om navnendring til folkeregisteret og fikk bekreftet endringen dagen derpå, i går 13. august 2013 fikk en bekreftelse på av endringen var godtkjent. Så fra nå av er det bare Valerius Hildonen-Nilsen.

Selv om det nok i det daglige og blandt flere av mine aller nærmeste i familien vil bli brukt Karl eller Karl Kristian, så er det offisielle navnet Valerius.

Nå har jeg i dag drevet å sendt beskjed til ulike instanser som fortsatt bruker hele eller deler av navnet slik at de endrer det til kun Valerius  Hildonen-Nilsen. Noen steder vil dette skje automatisk har jeg fått beskjed om, men kan ta litt tid før det skjer. Så da er det bare å vente, så ordner det seg.

Jeg opplever det nå som veldig ryddig å få dette på plass, og en føler seg på mange måter mer hel, i stedet for på den ene siden ha det gamle, og så det nye og ikke riktig visste hvor en sto. Kanskje spesielt i forhold til andre.

Mens jeg bodde sørpå fram til juni 2009 så var det liksom greit, fordi de jeg hadde mest kontakt da og som kjente meg brukte Valerius, og veldig mange kjente lite til navnene Karl Kristian. Spesielt var det jo utover 2000-tallet og da jeg flyttet til Sanefjord i mai-juni 2001 og senere til Stavanger.

I Stavanger hadde jeg jo en nattsendig etter hvert på satelittradio som kunne høres over hele landet via parabol og kabel-tv, satelittradio og Internett. "Natteravnen Valerius" kaldte jeg programmet som gikk så og si hver natt uka igjennom. Untatt en eller kanskje to dager... ofte da lørdag, da det var annen sending.

Jeg hadde jo lyttere fra hele landet, også utlandet hvor det var nordmenn. Men det var nok lyttere både i Sverige og Danmark og sikkert andre steder. Noen satt i USA og lyttet eller nede i Syden, i Sør-Amerika osv. Så Valerius festet seg som følge av de sendingene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar