mandag 12. august 2013

Er vi perfekte, vi mennesker?

Jeg har mange ganger tenkt på det utgangspunket vi som skapninger er prisgitt, da til sammenligning på andre skapninger på denne jord. Vi har på mange måter satt oss selv i høysetet og valgt at vi skal være de mest dominerende og individer. Derfor har vi også satt og selv som det mest vellykkede skapning på denne jord og er av den oppfatning at det er vi som står øverst på rangstigen.

Min interesse for tegning siden jeg var ganske så liten og spesielt det å prøve å tegne mennesker som så vil jeg nå si at vi mennesker kan hende evnemessig er en høytstående rase, fordi vi kan uttrykke oss på så mange måter. Derimot når det gjelder vårt utseende og hvordan vi er utrustet så føler jeg at vi er ikke av de mest perfekte. Det finnes individer som er langt mer utrustet, spesielt å greie seg selv og stå på egne bein.

Vi står i et enormt avhengighetsforhold til så mye og i dag er vi vel i stor grad utrolig avhengige av både ting og ikke minst hverandre.

Vi skal ikke gå så langt før vi finner individer i vår dyreverden som i langt større grad står på egne bein og som har overlevd i generasjon etter generasjon uten liten grad av hjelpemidler, verktøy med, sammenlignet med hva vi mennesker trenger og er så utrolig avhengig av.

Putt hvem det måtte være ut i naturen fra vi er små og se hvor lenge vi overlever sammenlignet med dyr som lever ute i naturen? Vi er stort sett ikke mentalt eller fysisk eller psykisk utrustet slik i dag at vi evner å overleve der ute i naturen. Se bare alt vi omgir oss med av hjelpemidler, sammenlignet med hvordan folk levde for hundre år siden eller mer. Vi hadde ikke alt det vi har i dag og som har gjort oss mer eller mindre totalt avhengige av. Vår teknologiske hverdag har gjort betraktelig mer funksjonshemmet som individer i denne verdenen.

Nå er det noen som fortsatt evner å leve der ute, men de er ofte opplært til det, eller har hatt spesiell interesse for å søke mot en slik livsstil. Gradvis har de trent seg opp til en mer eller mindre primitiv tilværelse. Det er i liten grad noe medfødt. Til det har vi i for lang tid bodd i en sivilisert verden, hvert fall vi som bor slik vi bor. I en sivilisert del av verden. 

Nå kan en jo vel si at, vel men vi mennesker skal nå ikke satse på å leve som dyrene, de ville dyrene? Nei, men det er jo litt betenkelig at vi har stelt oss slik at vi ikke i større grad ville klare å overleve med alt det vi omgir oss med. At vi til dels og i mange tilfeller har fjernet oss fra overlevelse evnen vår. Vi har i veldig stor grad har gjort oss så enormt avhengig av en selvskapt teknologi som gjør at vi ikke lenger kan være foruten i veldig stor grad.

Vårt hverdagsliv er slik innrettet at vi ikke lengre er særlig uavhengige men totalt avhengige av hverandres tjenester. Er det et av disse ledd som skulle slutte å virke så kan det få katastrofale følger for vår hverdag og evne til å overleve. Ta noe så enkelt som de matvarene vi benytter av oss daglig, hvor mye av dette er det vi selv står for? Produserer og kan produsere ved egen hjelp? Uten å måtte dra på butikken for å skaffe oss det? Trenger å ikke gå lengre enn tilbake til min egen barndom for å finne ut at evnen til å berge seg selv var langt større i min barndom enn i dag. Vi hadde det slik, i stor grad av vi var mer eller mindre selvforsynt. Veldig mye av det som vi i dag må hente på butikken, var noe vi hadde selv. Vi var uavhengige av butikken, ikke i ett og alt men når det gjaldt en god del.

På mange måter er det faktisk skremmende å se hvor avhengige vi er blitt, i det å skaffe til veie det mest nødvendige. Er det et ledd i denne tilgangen som svikter så kan det få katastrofale følger. Det er nesten som å slå av en bryter, så sitter vi der med skjegget i postkassa. Det er så mye som bryter da sammen. Ta noe så enkelt som strømmen blir borte. Hva skjer da? Blir den borte en uke eller to, eller lengre? En måned, et halvt år?

Hvor mye er det å finne i butikk hyllene da, av det viktigste? Kna jeg greie meg uten, trenger jeg det? For å overleve, for å bli mer eller mindre mett?
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar