mandag 12. august 2013

Nå er det en stund siden sist...

Her ser vi musikerne Tore Lindi, Amund Johnskareng og Halvdan Nedrejord spiller på Sjøsamisk Tun den 27. juli 2013 da det var Reindriftssamenes dag på Sjøsamisk Tun. 

Det er kan hende på tide å gi lyd fra seg på denne siden nå når vi er kommet godt inn i august måned og sommeren er for mange på hell. Jeg har siden midten av juni hatt mine dager på Sjøsamisk Tun i Smørfjord, om ikke alle dagene så flerfoldige dager i fram til i går. Søndag 11. august 2013. Men det er ikke det eneste som har skjedd.

Jeg ble her i vår spurt om å stille til valg i forbindelse med Sametingsvalget 2013 og sa ja da jeg ble spurt av en gammel kollega av med om dette. Jeg vurderte det dit hen at ja, det kunne jo være litt spennende det. Nå står jeg nå på en 13. plass og det er vel små muligheter for at jeg skulle få plass på tinget.

SAMETINGSVALGET 2013
Det er forøvrig på lista til Ávjovári valgkrets at jeg har latt meg stille. Árja er et norsk, samisk politisk parti. De ble stiftet i Jergul 24. mai 2008, og partileder er Nils Sverre Eriksen fra Karasjok. Noe av det en kan lese opp partiet på Wikipedia. Jeg står på listen til det som heter Ávjovári valgkrets som dekker kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Finnmark. per 1. april 2013 var det 9 575 innbyggere i de tre kommunene til sammen. og dekker et areal på 20 033, 03 km2.

På lista som består av 16 kandidater er det fire av dem som i dag bor i Porsanger. Det er Jan Åge Biti (3. plass), Laila Eliassen (6. plass) , Helen Johannessen (9. plass) og jeg Valerius Hildonen-Nilsen (13. plass) bosatt henholdsvis i Lakselv (3), Indre Billefjord (6 og 9)og Olderfjord (13).

I dag så har jeg siden tidlig i sommer stått for redigeringen av valgstopp på Árja sine sider. Jeg har da berenset tilgang til å redigere sidene, da med utgangspunkt å publisere nyheter og annet som vedrører valgkampen. En oppgave jeg ble tildelt da jeg hadde en viss erfaring og bakgrunn fra slikt arbeide tidligere. Ellers så stilte jeg på valgkampåpning i Lakselv så tidlig som 5. og 6. juli 2013.

Gjorde også et intervju med vår sametingspresident kandidat Laila Susanne Vars som nå ligger på YouTube og på sidene til Árja.

Forøvig kan du lese mer om kandidatene, programmet med mer på Árja sine sider. Her finner du også intervjuvet med Laila Susanne Vars .

1 kommentar:

 1. Når det gjelder Ávjovárri valgkrets som består av kommunene Karasjok, Kautokein og Porsanger så er det 12 ulike lister som stiller til valg i Ávjovárri valgkrets.

  Det er følgende pariter:
  1) Kristelig Folkeparti,
  2) Eláhus ja luondu/Næriging og Natur,
  3) Senterpartiet,
  4) Høyre,
  5) Flyttsamelistga/Johttisápmelaččaid Lista
  6) Ávkpvári Fastboende liste
  7) Norske Samers Riksforbund
  8) Fremskrittspartiet
  9) Venstre
  10)Árja
  11) Samefolkets liste
  12) Arbeiderparitet

  1)KRF har følgende fra Porsanger:
  5.) Inghild Risvik, Porsanger

  2) Eláhus ja luondu/Næriging og Natur
  har ikk oppgitt hvor listekandidatene er fra.

  3) Senterpartiet:
  4.) Jon Nikolaisen, Porsanger
  7.) Paul Even Paulsen, Porsanger

  4) Høyre
  2.) John Turi, Porsanger
  4.) Tom Robert Hansen, Porsanger,
  6.) Unni Johansen, Porsanger,
  9.) Jo Inge Hersjevik, Porsangrer,
  11.) Rita Pettersen, Porsanger
  13.) Hege Birkely, Porsanger.

  5) Flyttsamelistga/Johttisápmelaččaid Lista

  Har ikke nevnt bosted.


  6) Ávkpvári Fastboende liste

  Ingen fra Porsanger.


  7) Norske Samers Riksforbund

  3.) Laila Nystad, Porsanger,
  7.) Ann-Britt Birkely, Porsanger,
  10.) Ulf Eriksen, Porsanger,
  13.) Liv-Elin Wilhelmsen, Porsanger.


  8) Fremskrittspartiet

  1.) Tor Reidar Boland, Porsanger,
  3.) Hans Jørgen Andersen, Porsanger,
  5.) Karen Persen, Porsanger,
  6.) Lasse Johnsen, Porsanger,
  7.) Jan Erling Persen, Porsanger,
  8.) Evelyn Grøtte, Porsanger,
  9.) Gro Olsen, Porsanger,
  10.) Lise Kristin Andersen, Porsanger.


  9) Venstre

  4.) Inger Marie Romsdal, Porsanger,
  7.) Geir Jon Aarskog, Porsanger.


  10)Árja

  3.) Jan Åge Biti, Porsanger,
  6.) Laila Eliassen, Porsanger,
  9.) Helen Johannessen, Porsanger,
  13.) Valerius Hildonen-Nilsen, Porsanger.

  11) Samefolkets liste

  Ingen fra Porsanger.


  12) Arbeiderparitet

  3.) Kåre Olli, Porsanger,
  5.) Roy Myrheim, Porsanger,
  13.) Torkjell JOhansen, Porsanger,
  16.) Lill-Tove Ottersen, Porsanger.

  SvarSlett