fredag 25. november 2011

Porsanger har et areal på 4 873 km2 det vil si på størrelse med Akershus (4 918 km2) eller 691 km2 større enn Østfold og 2646 km2 større enn Vestfold, så satser tydeligvis på å få et friluftsreal som ville dekke disse tre fylkene i veldig stor grad om politikerne når sine mål med å konsentrere befolkningen bosatt i kommunen til Lakselv sentrum, mens de øvrige arealene forbeholdes friluftsaktiviteter og ikke vil ha normal bosetting i framtiden slik mye tyder på og har vært tendensen de siste førti årene eller mer.


Innerst i fjorden er det en satser på at bosettingen skal sentraliseres og slik har det vært minst de siste 40 årene.

I følge Ságat så har fungerende ”rådkvinne” i kommunen foreslått at nå skal også skolene og barnehagene i bygdene Børselv og Indre Billefjord legges ned, noe som vel også politisk sett ble antydet fra Fremskrittspartiet i Porsanger under valgkampen. Det er ikke lenge siden at skolen i Olderfjord ble stekt for undervisning og også barnehagens dører ble låst for barn. Med det resultat at utflyttingen har vært massiv i KOS området – Kistrand, Olderfjord og Smørfjord – de siste årene. Da med de følger at et stort flertall har flyttet ut av kommunen enn til Lakselv sentrum.

Om en nå tar for seg de mest bebyggende områdene i Lakselv og Brennelv så er det snakk om rundt 28 km2 +/- , alt ettersom, men det er altså på dette arealet at en ønsker av sentrale politiske aktører at skal satses på i Porsanger med et areal – som før nevnt – på 4 873 km2 . Det vil si at 4 845 km2 skal være uten fast bosetting, men benyttes som frilufts areal fordi dette området nedbygges eller nedprioriteres som mulig bosettingsområder slik en har sett tendenser til de siste 40-50 årene.

Ved å legge ned service tilbudet for barneforeldre, slik som barnehage- og skoletilbudet og kun ha et slikt tilbud som dekker et areal på 28 km2 alt ettersom hvor mye en vil utnytte i dagens kommune sentrumsområder. Det kan jo hende at en vil kutte ut Brennelv og kun konsentrere seg om Lakselv sentrum.


Slike som Aslak Christensen, som elsker fluefiske eller sprostsfiske skal få boltre seg i de resterende 4 845 km2 i framtidens, nesten uberørte natur, mens vi andre presses inn på underkant av 30 km2.

Resten av kommunen skal da satses med å gi et tilbud til sportsfiskere, slik vi ser at de nye videoene som presenterer Porsanger kommune viser til nå og som publiseres på bl.a. YouTube. Da er det jo klart at en kan ikke bygge ut og ødelegge attraktive friluftsområder, og heller nedbygge de gamle bosettingsområdene i distriktene for at det skal være mer attraktivt for sportsfiskeren, som kan boltre seg i urørt natur med tid og stunder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar