tirsdag 22. november 2011

My first karaoke: I Want You, I Need You, I Love You


Det å synge er ikke noe en lærer på en-to-tre, det krever at du har evne og vilje.
Learn to singing is not something you learn in one, two, three, it requires that you have the ability and willingness.

En må ha gehør for å finne den riktige tonen ...
You must have musical ear to find the right tone...

Valerius viser her hva som behøves av evner og talent!
Valerius shows here, as required by the skills and talent!

Lytt og lær!
Listen and learn!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar