lørdag 3. juli 2010

Norway Run 2010

1 kommentar:

  1. Peter Rietveld from Holland and Erik Mossum from Norway has embarked on a trip that not many, if anyone has implemented the way they have planned. They will run on the Norway in the next 40 days, from North Cape to Lindesnes. I got an interview with them in Olderfjord in Porsanger after they had started earlier from the North Cape. Tomorrow, the tour continues further south, until they have reached their goal: a path-breaking run from North Cape to Lindesnes ...

    Peter Rietveld fra Nederland og Erik Mossum fra Norge har begitt seg ut på en tur som ikke mange, om noen har gjennomført på den måten de har planlagt. De skal løpe norge på langs i løpet av 40 dager, fra Nordkapp til Lindesnes. Jeg fikk et intervju med dem i Olderfjord i Porsanger etter at de hadde startet tidligere fra Nordkapp. I morgen fortsetter turen videre sørover, til de har nådd målet sitt: Et banebrytende løp fra Nordkapp til Lindesnes...

    Homepage for the tour:
    http://www.norwayrun.net/norge-paa-langs-paa-40-dager-.aspx

    SvarSlett