onsdag 23. juni 2010


Writes mostly in Norwegian, as I write best in the language, but I can with the help of translation software on the Internet make myself understood in English. It does not give the best translation we may - may - help us understand each other.

Skriver for det meste på norsk, da jeg skriver best på det språket, men jeg kan ved hjelp av oversettelse program på Internett gjøre meg forståelig på engelsk. Det gir ikke den beste oversettelsen men vi kan - kan hende - bidra til at vi forstår hverandre.

Writing a lot, produces video for the Internet, a music program on local radio, is drawing, illustrating, portrait drawing, caricature, doing graphic design, interested in local history, music, journalism, politics, genealogy, indigenous peoples, Sami, Romani , Minorities.

Skriver mye, produsererer video for Internett, har et musikk program på lokal radio, er tegner, illustrerer, portrett tegning, karikatur, driver med grafisk design, opptatt av lokal historie, musikk, journalistikk, politikk, slekts gransking, urbefolkning, samisk, romani, minoriteter.

You can find me on facebook, YouTube, MySpace, ReverbNation, tvitter, Mypodcast, projection, and several other places on the Internet ..

Du finner meg på facebook, YouTube, MySpace, ReverbNation, tvitter, Mypodcast, ning, og flere andre steder på Internett..

and not least Valerius WebTV

og ikke minst på Valerius WebTv

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar